Med en masse udenomsplads og et stort hus, har vi nemt ved at opdele børnene i grupper igennem dagen. Det gør vi for at overholde de anbefalinger der kommer fra sundhedsstyrelsen. Børnene er sammen med deres faste stue og voksende. Børnene vasker hænder med deres forældre ved ankomst, vi vasker hænder med dem flere gange i løbet af dagen og vi opfordre til de også vasker hænder inden de går hjem.

Vi bruger ikke sprit til børnenes hænder, da det kan være hårdt ved deres ubeskyttede hud.

Vi råder til at forældre bruger mindst mulig tid i institutionen, og samtaler med andre forældre foregår uden for institutionen.