Læreplaner

  • Vi arbejder med de nye styrkende læreplaner hvor barnets perspektiv og legen er i højsæde. Børnenes dagligdag er i høj grad præget af udeliv, og da vores store legeplads indbyder til både det at udforske naturen samt udfordre sin motorik, er vi så vidt det er muligt udenfor.
  • Vi kan lave bål i Valhalla, hænge i lianerne i Tarzan skoven.
  • Der kan spilles fodbold, kører på cykel, klatre på byggeren.
  • På byggerener er vi så småt i gang med at plante til og skabe en have med træer og afgrøder, vi er inspireret af tankerne bag jord til bord og at børnene får mulighed for at smage , røre og være nysgerrige på naturens mange muligheder.

 

Her kan du læse vores pædagogiske læreplan 2021

De 17 verdensmål 

Vi vil gerne bidrage til "verdens vigtige plan" som er de "17 verdensmål" for man kan aldrig være for ung til at ændre på verden. Igennem de 17 verdensmål former vi målene til børnehøjde og arbejder kontinuerligt med det at lærer at passe på naturen, at kende til naturen, dyr i havet og på land, planter og naturfænomen. Vi arbejder kontinuerligt med børnenes sociale kompetencer, hvor de lærer om sig selv, hvem er jeg og hvordan passer vi godt på hinanden.
Som forældre er i altid velkommen til at komme med gode idéer og bidrage ind i vores hverdag.