Vi er et stort hus med endnu større udearealer. Vi fordeler os på 6 stuer og deler 4 legepladser, en sal og en bålhytte.

I vuggestuen hedder stuerne Skyen, Solstuen og Lynet. Her er børnene fra 8 måneder til ca. 3 år.

I børnehaven hedder stuerne Spirerne, Koglerne og Rødderne. Her er børnene fra 3 til 6 år.

Vi arbejder i børnehøjde og er nysgerrige med børnene i aktiviteter, under leg og ude i naturen. Vi ligger tæt på skov, tog, legepladser, marker og stier og bruger mulighederne i vores nærmiljø.