Samarbejde med forældrene - kommunikation, dialog og deltagelse 

I Regnbuen vægter vi samarbejdet med forældrene højt, da vi mener, at et tillidsfuldt samarbejde mellem dagtilbud og hjem har afgørende betydning for barnets og børnegruppens trivsel og læring. Samtidig er forældrene vigtige samarbejdspartnere i at give børnene en god dag, fordi det er forældrenes opgave at sørge for, at barnet har skiftetøj og  årstidsrelevant overtøj og fodtøj med, og at barnet hver dag medbringer en madkasse med sund og mættende eftermiddagsmad. 

Samarbejdet kan foregå som kommunikation i hverdagen eller gennem deltagelse i forældresamtaler, møder eller sociale arrangementer i Regnbuen. Vi foretrækker den direkte dialog ved aflevering og afhentning eller til et møde, men vi kommunikerer også flittigt via vores fælles kommunikationsplatform Aula og sender mails eller ringer.  

Vi tilbyder en forældresamtale ved barnets start i Regnbuen og ved overgangen fra vuggestue til børnehave samt efter behov. På disse møder har vi en gensidig dialog om barnets trivsel og udvikling og vores gensidige forventninger. I er også altid velkomne til at kontakte os for en samtale.

Forældresamarbejdet er et fælles ansvar, og vi opfordrer jer til at deltage aktivt i jeres børns hverdag, både gennem information på Aula og gennem deltagelse i arrangementer i Regnbuen. Vi afholder sociale arrangementer for hele familien flere gange i årets løb og et forældremøde for alle forældre om efteråret, hvor jeres deltagelse i fællesskabet kan bidrage til jeres eget barns og hele børnegruppens trivsel. 

Det fælles ansvar indebærer også, at I husker at orientere stuens personale eller ledelsen om væsentlige forhold, der har betydning for jeres barns trivsel og udvikling, f.eks. allergi, sygdomme og familieforhold, eller hvis der sker afgørende ændringer i barnets helbred eller familieliv. 

Vi opfordrer jer til at henvende jer til stuens personale, ledelsen eller forældrebestyrelsen, hvis I har spørgsmål, undrer jer eller har gode forslag. Vi er altid lydhøre - også over for konstruktiv kritik.

Det gode samarbejde i det daglige

I Regnbuen siger vi godmorgen til hinanden - også på tværs af huset. Når man hilser på de andre forældre og deres børn giver det en oplevelse af fællesskab og af at blive set og hørt.

Husk altid at sige godmorgen til en medarbejder, når I kommer om morgenen, og farvel til en medarbejder, når I går hjem.

Fortæl os venligst, hvis jeres barn har haft en urolig nat, spist mindre morgenmad eller andet, der kan have indflydelse på resten af dagen.

I bedes sørge for, at jeres barn har skiftetøj i sin kasse. Både til indendørs- og udendørsleg. Bruger jeres barn sut, krammebamse m.v., skal dette også findes på jeres barns plads.

Når I afleverer jeres barn, forventer vi, at jeres barns tøj m.m. kommer på plads i garderoben. Skriv navn i jeres barns ting.

I sommerperioden, når UV-indekset er 3 eller højere, skal jeres barn være smurt ind i solcreme fra morgenstunden, og vi smører barnet ind efter frokost. En solhat og en tynd langærmet bluse er en god ide.