• I Regnbuen vægter vi i samarbejdet med jer forældre højt, da vi mener, det har afgørende betydning for jeres barns trivsel. I det hele taget mener vi, at daglig dialog, både om de små historier fra hverdagen, weekenden og børnenes dagligdag er værdifuld for vores samarbejde.
  • Vi opfordrer jer til at deltage aktivt i jeres børns hverdag, både via informationer, opslag og dokumentation på vores gensidige kommunikationssystem Tabulex, og via arrangementer i Regnbuen. Fællesskabet om børnene, mellem medarbejdere, forældre og ledere er vigtigt for os.
  • Det er vigtig, at I orientere os om væsentlige forhold, der har betydning for jeres barns trivsel, f.eks. allergi, sygdomme, familieforhold eller andet, der har betydning for jeres barns trivsel.
  • Vi tilbyder forældresamtaler ved behov. På disse møder har vi en gensidig dialog om jeres barns trivsel og udvikling. I er altid velkomne til at kontakte os for en samtale.
  • Vi bestræber et højt informations og kommunikations niveau, både i skrift og i den daglige dialog. Vi understøtter vores læringstemaer med billeder i gangarealer, børnenes stuer og på Tabulex.
  • Vi beder jer om at holde jer orienteret om, hvad der kommer af informationer fra Regnbuen.
    Vi afholder 1 forældremøde årligt for alle forældre.
    Vi afholder forskellige sociale sammenkomster i Regnbuen, hvor børn, forældre og medarbejdere er samlet. Det er vigtigt, at I deltager for fællesskabets skyld.
  • Vi opfordrer jer til at henvende jer til medarbejderne, ledelsen eller forældrebestyrelsen, hvis I har spørgsmål, undrer jer eller har gode forslag. Vi er altid lydhøre - også over for konstruktiv kritik. Vi mener det er vigtigt at skabe en sammenhæng mellem hjem og Regnbuen i jeres barns liv. I vil derfor opleve en tæt kontakt i hverdagen via Aula samt informationer og opslag i Regnbuen.