Sundhedsstyrelsen

  • I Regnbuen følger vi sundhedsstyrelsens vejledninger om sygdomme hos børn og vi modtager ikke syge børn.
  • Vores regler og anbefalinger for fremmøde i Regnbuen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Således må syge børn ikke møde i institutionen og børn med smitsomme sygdomme modtages først, når de ikke længere smitter.
  • Hvis et barn møder i institution uden at være helt rask, har det grundet nedsat modstandskraft øget risiko for at få yderligere komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.

Feber

  • Feber er et tegn på sygdom, men siger ikke noget om, hvor alvorlig sygdommen er. Et barn, der leger er sjældent alvorligt syg, omvendt kan barnet være syg, hvis det ikke leger, ikke vil drikke eller ikke kan afledes, også selv om temperaturen kun er lidt forhøjet.
  • Derfor forventer vi, at børn med feber bliver hjemme. Hvis vi oplever, at et barn er sløvt og ked af det, kontakter vi forældrene for at aftale afhentning.    

Medicin                  

  • Vi giver medicin til børn, der har en kronisk sygdom så som astma og vi kræver en lægeerklæring på, hvordan og hvornår medicinen skal gives.
  • Vi giver ikke penicillin, hostesaft, næsedråber eller øjensalve.
  • Børn må først møde i institutionen når de er raske dvs. feberfri, alment upåvirkede og i stand til at deltage i vores aktiviteter og ikke kræver særlig pasning.
    Ved antibiotikabehov skal barnet have været i behandling minimum 2 døgn inden fremmøde.  

For at minske sygdom hos børn, forældre og personale, vasker vi alle sammen hænder ved ankomst til institutionen. Dette kan gøres på børnehavens badeværelser, vuggestuens badeværelser eller ved de opsatte vaske ved indgangen til vuggestuen, tarzanskoven og byggeren.